Gå direkt till innehåll

Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan har vi samlat ihop de mest allmänna frågorna och svaren.

Ecster_whiteFAQ_330x140px.png

Om Ecster

 • Varför är Aktiiviraha-varumärken Ecster?

  I oktober 2020 överfördes vår verksamhet från Handelsbanken Rahoitus till ett annat Handelsbanken-dotterbolag, Ecster AB. Nu är det dags att förenhetliga även våra varumärken. I Sverige har vi verkat under varumärket Ecster alltsedan 2016.

 • Hurdant är det nya Ecster-varumärket?

  Vi kommer från och med nu att använda varumärket Ecster i all vår kommunikation och i allt vårt material.

  Ecster-varumärket har i allmänhet en grön färg på logon, men vi använder även andra färger. Vår webbsida får också i samband med denna förändring ett nytt utseende och en ny adress: www.ecster.fi

 • Hur förnyas nättjänsten?

  Nättjänsten får en ny visuell identitet. Du kan börja använda den nya tjänsten genast, med hjälp av dina bankkoder. Registrering krävs inte. Tjänsten är trygg, modern och lätt att använda.

 • Hur påverkar förändringen existerande Aktiiviraha-krediter?

  Aktiiviraha-kreditens villkor förändras inte. Betalningsmottagaren är fortsättningsvis Ecster AB, filialverksamheten i Finland. Du betalar din faktura fortfarande på samma förfallodag, med samma referensnummer och till samma konto som tidigare.

  Förändringen påverkar inte heller e-faktura avtalen. Om du inte ännu har beställt en e-faktura, kan du enkelt göra det via din nätbank. Välj Ecster som fakturerare och Ecster som produkt.

  Du kan även i fortsättningen använda Aktiiviraha-kortet för att betala dina inköp. Kortet kommer fortsättningsvis att ha samma förmåner som förut som bl.a försäkringar och Finnair Plus-bonuspoäng. 

  Du får ett nytt Ecster-kort då giltighetstiden på ditt Aktiviraha-kort löper ut. Tills dess kan du använda ditt Aktiiviraha-kort precis som tidigare.

 • Vad är Ecster?

  Ecster AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken som i samarbete med säljföretag specialiserar sig i försäljningsfinansiering. Ecster AB startade sin verksamhet i Sverige under våren 2016 medan det i Finland varit en del av Ecster AB från och med 1 oktober 2020.

 • Vad betyder Ecster?

  Namnet Ecster är en kombination av ”Economy” och ”hipster”, alltså representerar det en person med starkt intresse för ekonomi. Vi på Ecster är väldigt intresserade av vardagsekonomi och det hoppas vi att namnet förmedlar.

Faktura och betalning

 • Förändras mitt referensnummer?

  Referensnumret förändras inte. Kom ihåg att använda referensnummer då du betalar din faktura. Om du också använder meddelande-fältet, kan det hända att din betalning inte hittar fram i tid.

 • Kan jag betala en större rat än den som är angiven på fakturan?

  Du kan betala en större summa eller välja att betala bort hela skulden på en gång, utan extra avgifter. En överlopps amortering avkortar skuldkapitalet, men befriar dig inte från att betala kommande månadsrater. Kontakta vår kundservice ifall du vill betala hela skuldbeloppet på en gång.

 • Jag har inte fått fakturan?

  Trots att fakturan inte kommit fram, bör månadsraten ändå betalas. Betalningsuppgifterna förändras inte så du kan betala fakturan med information som du hittar på en tidigare faktura. Om du vill, så kan du kontrollera summan samt betalningsuppgifterna från vår kundservice. Du kan också göra en e-faktura beställning behändigt via din nätbank.

  Se till, att vi alltid har dina aktuella kontaktuppgifter. Informera vår kundservice om dina kontaktuppgifter förändras.

 • Kan jag avtala om en ny betalningsplan, om jag inte kan hålla mig till den nuvarande planen?

  Om du inte håller dig till de avtalade betalningsraterna och förfallodagarna kan detta förhindra dina möjligheter att få en ny betalningsplan. Ifall du inte håller dig till de avtalade villkoren, upphör betalplanen automatiskt och den kvarstående skulden faktureras enligt ursprungliga avtalsvillkor. Så var noga med att avtala om en betalningsplan som passar din situation bäst.

 • Jag har fått en betalningspåminnelse. Orsakar den en betalningsanmärkning?

  Enstaka betalningspåminnelser leder inte direkt till en betalningsanmärkning. Men ifall du har flera förfallna fakturor kan detta leda till att krediten sägs upp och överförs till inkasso. Påminnelser kan ändå begränsa användning av krediten framöver och leda till exempelvis till att ditt kort inte förnyas.

 • Vad är månadsavgiften?

  På krediten debiteras en månadsavgift, som är 0,01 procent per dag av den i kreditavtalet överenskomna kreditgränsen, dock högst 150 euro per år och högst 12,50 euro per månad.

  Exempel: månadsavgiften är 6,08 euro på ett konto med 2000 euros kreditgräns.

  För normal användning av kontot och kortet tas inte ut andra kostnader än månadsavgiften och eventuell ränta. Till exempel ett kontantuttag från en bankomat och köp i en annan valuta än euro medför inga tilläggskostnader. Vid kontantuttag faktureras räntan från förfallodagen.

  Om kreditlimiten känns för hög i jämförelse med den verkliga användning kan du sänka den. Då minskar också månadsavgiften.

Kort & konto

 • Hur aktiverar jag ett nytt kort?

  När du fått kortet och PIN-koden aktivera kortet genom att betala med det vid en betalterminal i en butik: mata in kortet i betalterminalen vid kassan och ange PIN-koden. Efter det kan du använda kontaktlös betalning och betala med kortet också i nätbutiker.

 • Var kan jag använda Ecster-kortet?

  Med Ecster-kortet kan du betala och lyfta ut kontanter var som helst i världen. Ditt Ecster-kort är ett Mastercard-kreditkort, som fungerar på alla ställen där andra Mastercard-kort fungerar.

 • Mitt kort låstes. Vad gör jag nu?

  Om du i en affär knappar in pin-koden fel tre gånger i rad, kan du öppna kortet på en bankautomat genom att knappa in den rätta koden. Om du däremot slår in koden fel tre gånger på en bankautomat, så låser sig kortet och du måste beställa ett nytt kort.

 • Varför fungerar inte mitt kort i nätaffärer?

  Har du aktiverat ditt kort genom att betala med det vid en betalterminal i en butik?

  Har du laddat ner och aktiverat Ecster Secure ID -appen?
  För att bekräfta betalningar på nätet behöver du Ecster Secure ID -appen. När du laddat ner och aktiverat appen, kan du i nätbutiken bekräfta transaktionen med Ecster Secure ID.

  Om kortet är aktiverat, men ändå inte fungerar i en webbutik, kan orsaken vara att vi inte har ditt mobiltelefonnummer. I samband med nätköp utnyttjar vi också tills maj månad 2022 Mastercard SecureCode-tjänsten, där nätköp kan bekräftas med ett engångs lösenord. Detta lösenord skickas till din mobiltelefon. Om vi inte har ditt mobilnummer, kan lösenordet inte skickas.

 • Vad betyder kortets användningsförbud?

  Ifall kreditkontot inte skötts enligt avtalsvillkoren, som t.ex. kreditöverskott eller obetalda fakturor, stiger användningsförbudet ikraft.

  Ett konto med användningsförbud får inte användas. Om det ändå sker, kan kortet beslagtas och en avgift på 150 euroa debiteras av kontohavaren.

 • Kan jag överföra kontanter till mitt bankkonto?

  Ja, du kan överföra pengar från ditt kreditkonto direkt till ditt bankkonto. Du kan ansöka om kontouttag genom att ringa vår kundservice eller genom att skicka ett meddelande via vår nättjänst. I meddelandet bör du meddela ditt bankkontonummer i IBAN-format samt summan du vill överföra. Vänligen observera att kontot skall vara väl skött. Ifall du gör kontouttaget per telefon identifierar du dig med dina nätbankskoder.

 • Kan jag höja min kreditgräns?

  Efter att du har haft ett konto i minst sex månader och har skött kontot enligt villkoren, kan du ansöka om en höjning till din kreditgräns.

 • Hur avslutar jag mitt kreditkonto?

  Om du vill avsluta ditt kreditkonto, gör så här:

   • Logga in på vår nättjänst, välj kontoinformation och sedan avsluta kreditkonto
   • Kontakta vår kundservice på numret 010 444 2600 (lna/msa)
   • Skicka ett fritt formulerat uppsägningsbrev till adressen Ecster AB, filialverksamheten i Finland, Kundservice, BOX 537, 00101 Helsingfors.

  Om du har flera konton och du endast vill avsluta ett/några av dem, specifiera de konton du vill avsluta.

  OBS! Genom att förstöra ditt kort eller betala bort hela skuldbeloppet avslutas ditt konto inte. För att kunna avsluta kreditkontot behöver du anmäla om det. Efter att du har avslutat kontot, förstör kortet genom att klippa det itu så att chipen och magnetremsan förstörs.

 • Jag har ett Aktiiviraha-kort. När får jag ett nytt Ecster-kort?

  Med Aktiiviraha-kortet kan du betala dina inköp även i fortsättningen. Du får ett nytt Ecster-kort, när giltighetstiden på ditt Aktiiviraha-kort går ut. Om du vill ha ett Ecster-kort redan tidigare, kan du kontakta vår kundservice. Beställningen debiteras enligt vår prislista.

 • Hur länge kan jag få Finnair Plus-poäng?

  Ecsters samarbete gällande Finnair Plus-stamkundprogrammet upphör 31.3.2023. Fram till dess får du på samma sätt som tidigare Finnair Plus-bonuspoäng för alla dina inköp du betalar med Ecster-, Aktiiviraha-, Power- eller Ecster Gigantti-korten om du meddelat oss ditt medlemsnummer senast 31.1. De insamlade poängen överförs till ditt Finnair Plus-medlemskonto i april.

 • Hur har säkerheten hos nätbetalningarna säkerställts?

  Ecster Secure ID-mobilappen tryggar säkra nätbetalningar. Du kan ladda ner den från din egen appbutik och aktivera den inför nätköpen. För att aktivera appen krävs stark identifiering: du får aktiveringskoderna genom att logga in i Ecsters nättjänst med dina egna nätbankskoder. När du betalar på webben med ditt Ecster-, Aktiiviraha-, Power- eller Gigantti-kort får du i samband med betalningstransaktionen en begäran att bekräfta betalningen med Ecster Secure ID-appen. En betalningstransaktion som väntar på bekräftelse syns i appen och du kan godkänna eller avvisa den. Efter bekräftelsen flyttas du tillbaka till nätbutiken.

 • Hur tar jag Ecster Secure ID-identifieringsappen i bruk?

  Ladda ner mobilappen från din appbutik. Du hittar den med namnet Ecster Secure ID – FI. När du öppnar appen guidar den dig steg för steg i ibruktagandet. Logga först in med dina nätbankskoder i Ecsters nättjänst, från vilken du får aktiveringskoderna. Mata in aktiveringsnyckeln och aktiveringskoden som du får i ett textmeddelande i Ecster Secure ID-appen. Välj ännu ett eget lösenord som du använder i appen i fortsättningen och efter detta är appen redo att användas.

 • Hur fungerar Ecster Secure ID-identifieringsappen?

  När du betalar på webben med ditt Ecster-, Aktiiviraha-, Power- eller Gigantti-kort får du i samband med betalningstransaktionen en begäran att bekräfta betalningen med Ecster Secure ID-mobilappen. Om du inte ännu har appen kan du ladda ner den från din appbutik och aktivera appen enligt instruktionerna. En betalningstransaktion som väntar på bekräftelse syns i appen och du kan godkänna eller avvisa den. Efter bekräftelsen flyttas du tillbaka till nätbutiken.

 • Varför får jag textmeddelanden från valutakursen?

  När du har gjort ett köp på nätet eller på en kortterminal i en annan valuta än euro, kommer du att få ett meddelande som visar dagens växelkurs. Detta baserar sig på EU lagstiftning som gör att vi har skyldighet att berätta dagens växelkurs till kunden så att hen vet hur mycket köpet har kostat. Meddelandet innehåller inte köpets summa, endast växelkursen.

Säkerhet & bedrägeri