Gå direkt till innehåll

Vad kan vi hjälpa dig med?

Här nedan har vi samlat ihop de mest allmänna frågorna och svaren.

Ecster_whiteFAQ_330x140px.png

Om Ecster

 • Varför är Aktiiviraha-varumärken Ecster?

  I oktober 2020 överfördes vår verksamhet från Handelsbanken Rahoitus till ett annat Handelsbanken-dotterbolag, Ecster AB. Nu är det dags att förenhetliga även våra varumärken. I Sverige har vi verkat under varumärket Ecster alltsedan 2016.

 • Hurdant är det nya Ecster-varumärket?

  Vi kommer från och med nu att använda varumärket Ecster i all vår kommunikation och i allt vårt material.

  Ecster-varumärket har i allmänhet en grön färg på logon, men vi använder även andra färger. Vår webbsida får också i samband med denna förändring ett nytt utseende och en ny adress: www.ecster.fi

 • Hur förnyas nättjänsten?

  Nättjänsten får en ny visuell identitet. Du kan börja använda den nya tjänsten genast, med hjälp av dina bankkoder. Registrering krävs inte. Tjänsten är trygg, modern och lätt att använda.

 • Hur påverkar förändringen existerande Aktiiviraha-krediter?

  Aktiiviraha-kreditens villkor förändras inte. Betalningsmottagaren är fortsättningsvis Ecster AB, filialverksamheten i Finland. Du betalar din faktura fortfarande på samma förfallodag, med samma referensnummer och till samma konto som tidigare.

  Förändringen påverkar inte heller e-faktura avtalen. Om du inte ännu har beställt en e-faktura, kan du enkelt göra det via din nätbank. Välj Ecster som fakturerare och Ecster som produkt.

  Du kan även i fortsättningen använda Aktiiviraha-kortet för att betala dina inköp. Kortet kommer fortsättningsvis att ha samma förmåner som förut som bl.a försäkringar och Finnair Plus-bonuspoäng. 

  Du får ett nytt Ecster-kort då giltighetstiden på ditt Aktiviraha-kort löper ut. Tills dess kan du använda ditt Aktiiviraha-kort precis som tidigare.

 • Vad är Ecster?

  Ecster AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken som i samarbete med säljföretag specialiserar sig i försäljningsfinansiering. Ecster AB startade sin verksamhet i Sverige under våren 2016 medan det i Finland varit en del av Ecster AB från och med 1 oktober 2020.

 • Vad betyder Ecster?

  Namnet Ecster är en kombination av ”Economy” och ”hipster”, alltså representerar det en person med starkt intresse för ekonomi. Vi på Ecster är väldigt intresserade av vardagsekonomi och det hoppas vi att namnet förmedlar.

 • Har Ecster ett kontor?

  Nej, vi har inget kontor. Du når Ecster antingen via telefon eller med hjälp av vår elektroniska tjänst. Du hittar vår nättjänst
  på vår hemsida www.escter.fi

Faktura och betalning

Kort & konto

 • Mitt kort låstes. Vad gör jag nu?

  Om du i en affär knappar in pin-koden fel tre gånger i rad, kan du öppna kortet på en bankautomat genom att knappa in den rätta koden. Om du däremot slår in koden fel tre gånger på en bankautomat, så låser sig kortet och du måste beställa ett nytt kort.

 • Varför fungerar inte mitt kort i nätaffärer?

  Det kan bero på att vi inte har ditt mobilnummer. I samband med nätköp utnyttjar vi Mastercard SecureCode-tjänsten, där nätköp kan bekräftas med ett engångs lösenord. Detta lösenord skickas till din mobiltelefon. Om vi inte har ditt mobilnummer, kan lösenordet inte skickas.

 • Vad betyder kortets användningsförbud?

  Ifall kreditkontot inte skötts enligt avtalsvillkoren, som t.ex. kreditöverskott eller obetalda fakturor, stiger användningsförbudet ikraft.

  Ett konto med användningsförbud får inte användas. Ifall det ändå sker, kan kortet beslagtas och en avgift på 150 euroa debiteras av kontohavaren.

  Användningsförbudet upphör när  alla förfallna fakturor eller överskottet på krediten är bortbetalade.

 • Kan jag höja min kreditgräns?

  Efter att du har haft ett konto i minst sex månader och har skött kontot enligt villkoren, kan du ansöka om en höjning till din kreditgräns. Ansökningen kan du göra i vår nättjänst.

 • Hur avslutar jag mitt kreditkonto?

  Om du vill avsluta ditt kreditkonto, gör så här:

  • Logga in på vår nättjänst ecster.fi, välj kontoinformation och sedan avsluta kreditkonto
  • Kontakta vår kundservice på numret 010 444 2600 (lna/msa)
  • Skicka ett fritt formulerat uppsägningsbrev till adressen Ecster AB, filialverksamheten i Finland, Kundservice, BOX 537, 00101 Helsingfors.

  Om du har flera konton och du endast vill avsluta ett/några av dem, specifiera de konton du vill avsluta.

  OBS! Genom att förstöra ditt kort eller betala bort hela skuldbeloppet avslutas ditt konto inte. För att kunna avsluta kreditkontot behöver du anmäla om det. Efter att du har avslutat kontot, förstör kortet genom att klippa det itu så att chipen och magnetremsan förstörs.

 • Jag har ett Aktiiviraha-kort. När får jag ett nytt Ecster-kort?

  Med Aktiiviraha-kortet kan du betala dina inköp även i fortsättningen. Du får ett nytt Ecster-kort, när giltighetstiden på ditt Aktiiviraha-kort går ut. Om du vill ha ett Ecster-kort redan tidigare, kan du kontakta vår kundservice. Beställningen debiteras enligt vår prislista.

Säkerhet & bedrägeri